Tarih : 10 Nisan 2019 Yazan : Admin 17690

Omuz Rahatsızlıkları

OMUZ KAS YIRTIKLARI

Omuz çevresi kas ve tendon yırtıkları sık görülen sorunlardır. Rotator cuff yırtıkları adı verilen bu kas grubu genç hastalarda şiddetli bir düşme veya spor travması sonrası, yaşlı hastalarda ise aşınmaya bağlı olarak yırtılabilir.  Kas yırtığı en sık supraspinatus adı verilen kasta görülür, ancak tedavi edilmezse yıllar içinde diğer kaslar da etkilenip yırtılabilir.

Omuz çevresi kas (Rotator kılıf) yırtıklarının bulguları nelerdir?

Omuz çevresi kas yırtıklarının en önemli bulgusu ağrıdır. Ağrı genellikle omuzun dış yanından başlayıp kolun ortasına kadar devam eder, genellikle kolunuzu yukarı kaldırırken ortaya çıkar.Baş üstü işlerde ortaya çıkan ağrı tipiktir. Diğer bir bulgu kolu yana ve öne doğru kaldırma esnasında ortaya çıkan kuvvet kaybı ve güçsüzlüktür. Özellikle saç taramak, giyinmek gibi birçok günlük aktiviteler ağrılı ve zor hale gelir. Yine etkilenen tarafla bir cismi kaldırmak veya kişinin elini sırtına uzatması zordur. Böyle bir durumda gece ağrısı olabileceği gibi omuz hareketlerinde kısıtlanmalar da ortaya çıkabilir. Rotator cuff yırtıkları tam kat veya parsiyel olabilir, her ikisinde de benzer bulgular vardır, ancak tam kat yırtıklarda kuvvet kaybı daha belirgindir

Omuz çevresi kas (Rotator kılıf) yırtıklarının tanısı nasıl konulur?

Omuz çevresi kas yırtıklarının tanısı dikkatli bir muayene ile konur. Doktorunuz hastalığın hikayesini dinledikten sonra omuz hareket açıklığı, kas gücü, özel test bulgularına dikkat ederek sizi muayene eder. Röntgen grafileri ile kemik yapının durumu, kas içi kireç birikmesi alanları (kalsifik tendinit) ve omuz ekleminde aşınma varlığı araştırılır. Omuz çevresi kas yırtıklarının tanısında en değerli yöntem manyetik rezonans görüntüleme (MR) dir. MR ile yırtığın yerleşimi, boyutları, kasta kullanmamaya bağlı gelişen dejenerasyonlar ve eklem kıkırdağının aşınması ayrıntılı olarak değerlendirilir. Kas gücünüzü değerlendirmek amacıyla, omuzunuza bir lokal anestezik enjeksiyonu yapıldıktan sonra muayene tekrarlanabilir. Rotator manşetin değerlendirilmesinde son aşama tanısal artroskopik incelemedir. Kasın hem alt hem de üst yüzü artroskopik olarak değerlendirilir.


    Resim 1: Omuz Kas Yırtığı MR görüntüsü

Omuz çevresi kas (Rotator kılıf) yırtıklarının tedavisi nasıldır?

Rotator kılıf yırtıklarının tedavisinde hastalığın evrelerine göre birçok farklı tedavi seçeneği uygulanabilir. Muayene ve görüntüleme yöntemleri ile hastalığın evresini belirledikten sonra yaşınız, yaptığınız meslek veya spor gibi durumları da göz önüne alarak bir tedavi planı ortaya konulur.

Hastalığın erken dönemlerinde, tam kat yırtık olmadan önce ameliyatsız tedaviler uygulanabilir. Anti-inflamatuar ilaçlar, fizik tedavi yöntemleri ve subakromiyal bölgeye uygulanan kortizon enjeksiyonları bu dönemde hastalığın belirtilerini baskılamak için faydalı olur. Biolojik tedavi yöntemlerinde son yıllarda popüler olup hastalar fayda görmektedir. Alevli dönemlerde soğuk uygulama ve kol askısı kullanımı yararlı olabilir. Ameliyatsız tedavi edilen hastalarda yakınmalar belirli bir süre baskılanabilir ancak hastalığın ilerlemesi üzerinde bir etkisi yoktur. Bu hastaların yarısından fazlasında yıllar içinde tam kat yırtık ortaya çıktığı gösterilmiştir.

65 yaşın üzerindeki hastalarda, kısmi kas yırtığı olan hastalarda, kas gücü ve omuz hareket açıklığı iyi ise ilk tedavi çoğunlukla cerrahi değildir.İlaç tedavisine cevap vermeyen kısmi kas yırtıklarında artroskopik tedavi altın standarttır. (Resim 2) Yırtığın tipine göre sadece saçaklanmış bölgenin temizlenmesi ve sıkışmaya yol açan kemik çıkıntıların tıraşlanması işlemi yapılabileceği gibi, yırtık tam kat haline getirilip tamir de uygulanabilir.

Kolda kuvvet kaybı olan hastalarda, genç ve kolunu aktif olarak kullanan bireylerde ve tam kat kas yırtığı olan hastalarda cerrahi tedavi gereklidir. Özellikle 1.5 cm’den büyük tam kat yırtıklar, cerrahi olarak onarılmazsa ilerleme riski çok yüksektir. Onarılması mümkün olmayan yırtıklarda, genç hastalarda başka bir bölgeden alınan kas nakilleri (Tendon transferi) yapılabilir. İleri yaşta ve omuz ekleminde ileri derecede kireçlenme (artroz) olan hastalarda omuz protezi ameliyatları gündeme gelir.


   Resim 2: Omuz artroskopi ameliyatı


    Resim 3: Omuz Protezi ameliyatı

Ameliyat sonrası iyileşme nasıldır?

Artroskopik rotator kas onarımı sonrasında yırtığın boyutu ve tamirin tipine göre 4-6 hafta arasında bir kol askısı kullanmak gerekir. Doktorunuzun uygun göreceği şekilde 2-3 haftadan sonra pasif hareketler başlanabilir. Aktif hareketler ve güç egzersizlerine 5-6. haftan sonra başlanacaktır. Omuzun son halini alması 5-6 aya kadar sürer. Altıncı haftadan sonra araba kullanmak mümkündür. Zorlayıcı sporlara dönüş altı aydan önce değildir.


Son Güncellenme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 02:39:05