• Skolyoz omurganın önden bakınca dümdüz olması gerekirken, yana doğru eğilerek S veya C şeklini almasına denir.
 • Omurganın kendi ekseni etrafında dönmesi ile oluşan bu durumda kürek kemiği, bir omuz veya kalça diğer tarafa göre daha yüksekte görünerek vücut duruşunda asimetriye yol açmaktadır.
 • Bu durum hastalarda duruş bozukluğu olarak ifade edilmektedir.
 • En sık skolyoz tipi adolesan dönemde ve nedeni bilinmeyen olarak geçen Adolesan İdiopatik Skolyoz'dur.
 • İdiopatik kelimesinin Türkçe manası nedeni bilinmeyen demektir.


 • Muayene sırasında omuz düşüklüğü, sırtta çıkıntı veya leğen kemiklerinde asimetri ön planda olabilir.
 • Sırt ağrısı çok nadir olmakla birlikte olabilir.
 • Hastada şekil ve duruş bozukluğu şikâyeti ön plandadır.
 • Sıklıkla ilkokul çağında teşhis konulmaktadır.
 • Şüphe duyulması durumunda tüm omurgayı içine alan röntgen çekilmelidir.     
 • Ölçülen tüm boy filminde skolyozun açısal derecesi ölçülerek eğriliğin derecesi tespit edilir.
 • Skolyoz da en önemli şüphe omuz düşüklüğü veya duruş bozukluğudur.  
 • Özellikle ebeveynlerin veya anne- babaların şüphe duyması halinde çocuklarını muayene ettirmesi önemlidir.
 • Ciddi ve ilerleme riski yüksek skolyozlarda hastalık duruş bozukluğu ve sırt ağrısı ile sınırlı kalmayıp, akciğer ve kalbin yer aldığı göğüs boşluğunda daralmaya yol açarak akciğer ve kalpte fonksiyonel yetersizliklere yol açabilmektedir.    
 • Skolyoz tedavisinde uygulanacak yöntem skolyoz’un derecesine ve kemik gelişiminin tamamlanıp tamamlanmamasına göre belirlenir.·       
 • Eğrilik 20 derece ve az, hastanında kemik gelişimi tamamlanmadıysa belirli aralıklarla kontrol edilir.
 • Kemik gelişimi tamamlanınca uygulanacak tedavi belirlenir.    
 • Eğrilik 30 derece civarındaysa ve kemik, iskelet gelişimi henüz devam ediyorsa korse kullanılır korsenin amacı eğriliğin artmasını önlemektir.·         
 • Skolyoz egzersiz, yüzme ve özel rehabilitasyonlar uygulanabilir.
 • Cerrahi; Skolyoz da 35-40 dereceye kadar doktor gerek görmedikçe cerrahi uygulanmaz.   
 • Gelişim çağında ki çocuklarda daha çok yüzme ve egzersiz önerilmektedir· 
 • Hastalarda iskelet sistemi gelişimi ve kas yapısının desteklenmesi ile birlikte eğrilik giderilebilir.